Požární ochrana

úcpávky, požární klapky, manžety, hasící přístroje a hydranty

požární ochrana

Staráme se o vaší bezpečnost.

Naší prioritou je individuální přístup k zákazníkovi a jeho maximální spokojenost. Snažíme se poradit a vyhovět každému, kdo se na nás obrátí. Naši zaměstnanci jsou na činnosti, které vykonávají, řádně proškoleni a mají odpovídající odbornou způsobilost. Požární ochrana je jednou z oblastí, kterou se nevyplatí podceňovat, svěřte ji proto odborníkům.

Hasící a hydrantové systémy

Provádíme revize, opravy a plnění ručních přenosných i pojízdných hasicích přístrojů. Dodáváme všechny druhy hasicích přístrojů schválených na našem trhu. Provádíme revize a měření celkového přetlaku v hydrantových systémech dle platných ČSN, včetně údržby, oprav, doplnění materiálové výbavy a následné zpracování výsledné zprávy o stavu zařízení.

Protipožární obklady, nátěry a nástřiky.

Provádíme protipožární utěsňování prostupů systémy INTUMEX, PROMAT, HILTI, DUNAMENTI, obklady systémem PROMAT, nátěry a nástřiky systémy FLAMGARD, FLAMIZOL, INTUMEX.