Servis požární ochrana

Servis TZB

požární ochrana

Jste chráněni proti požáru? Nezapomeňte na pravidelný servis.

Požární ucpávky slouží k zakrytí spár a prostupů vzduchotechniky, plastových a kovových potrubí a dalších nejrůznějších kabelů. Tyto ucpávky zajišťují plnění standardů požární odolnosti konstrukcí a pomohou zamezit požáru, šíření kouře a dalších toxických zplodin.

Revize protipožárních systémů.

Ucpávky, vzduchotechnické klapky, hasící přístroje atd.Tyto zařízení je ze zákona povinné zkontrolovat certifikovaným pracovníkem. Naše společnost pro vás zajistí pravidelnou revizi. Díky vysokému počtu techniků se nemusíte obávat dlouhých čekacích lhůt.

Nechte si zkontrolovat, zdali jste chránění proti požáru.