Servis centrálního vytápění

plynové kotelny, tepelná čerpadla, čpavkové zdroje tepla

údržba ústředního vytápění

Nenecháme vás zmrznout.

Přestalo vám fungovat topení? Postaráme se o urgentní opravu, ať už se jedná o plynové a elektrické kotle či třeba tepelná čerpadla. Po celé provedeme servis a jsme k dispozici 24 hodin denně, s dojezdovým časem 4 hodin v závislosti na podmínkách ve vaší servisní smlouvě

Postaráme se o provizorní režim i servis.

Naši odborníci vyřeší váš problém co nejrychleji, nebo zajistí provizorní provoz v případě, že není možné opravu provést ihned. Kromě pohotovosti v krátkém čase, zajišťujeme i pravidelné kontroly a údržbu systému, záruční i pozáruční servis a to i v období servisních špiček, jako je začátek topné sezóny.

Co pro vás zajistíme?

 • Záruční a pozáruční opravy ústředního topení
 • Kontrolu požárně bezpečnostních zařízení,
 • Úpravy nebo doplnění stávajících systémů
 • Optimalizaci topných systémů
 • Orientační i přesná měření teploty, vlhkosti, tlaku, průtoku, vzduchových výkonů, hluku
 • Poradenskou činnost a optimalizaci provozu stávajících zařízení
 • Provádíme sběr dat pomocí časově neomezeného monitorování teploty a vlhkosti až ve 12 referenčních bodech
 • Zajistíme nepřetržitou pohotovostní službu s výjezdem do 4 hodin v závislosti na servisní smlouvě
 • Zajistíme servisní činnost návazných profesí (elektro, zdravotechnika, měření a regulace, chlazení)
 • V případě poruchy vyžadující delší opravu možnost zajištění provizorního provozu
 • Zajistíme originální náhradní díly, v případě dlouhých dodacích lhůt zajistíme adekvátní náhradu