Facility

facility management

Vše co děláme také cíleně řídíme

Rozmanitost služeb je založena na odborných znalostech na vysoké úrovní a profesionálním přístupu. Neustálá inovace nám umožňuje poskytovat nejúčinnější a pokročilá řešení pro naše klienty.

Díky rozsáhlým znalostem facility managementu a zkušenostem z každodenního provozu můžeme našim klientům nabídnout ideální kombinaci podpůrných služeb přesně pro to odvětví, ve kterém působí. Poskytujeme služby průmyslu, administrativě, zdravotnitví a logistiky.

facility management

naše služby

Technické služby

Jednoznačně nejdůležitější odvětví facility. Spojily jsme znalost montážní firmy s těmito zařízeními a proto jsme schopni nabídnou 100% odbornou znalost daných technologií. Máme na sebou více jak 100 montáží a 10 let zkušeností.

Úklidové služby

Čisté a uklizené prostředí na pracovišti zvyšuje nejen komfort zaměstnanců, ale i image firmy jako takové. Zajistíme, že čistota Vašeho pracoviště bude naprosto automatickou součástí každého pracovního dne. My se o Vás postaráme.

Revize a kontroly

Zařídíme revize a kontroly spotřebičů, rozvaděčů, , hromosvodů, požárních hlásičů a čidel, komínů, světlíků, hydrantů, hasicích přístrojů, vzduchových kompresorů, chladicích zařízení, diesel agregátů, sprinklerů,EPS a EZS apod.

Recepce

Vaše recepce nebo podatelna nikdy nezůstane bez zaškolené obsluhy. Z našeho týmu osvědčených a zaškolených brigádníků vám kdykoli pošleme kvalitní zástup za nemoc, dovolenou nebo neplacené volno. Dokonalé vystupování grantujeme.

Bezpečnostní služby

Chráníme informace, majetek, zdraví i život zaměstnanců zákazníka. Zajistíme ochranu informací, dat a informačních systémů. Služby přizpůsobujeme aktuálním hrozbám, čímž optimalizujeme náklady. Školíme personál zákazníka.

BOZP + PO

Rizikům efektivně předcházíme. Řešíme komplexně bezpečnost práce, požární ochranu a životního prostředí. Ochráníme vás před sankcemi ze strany kontrolních orgánů. Postupujeme v souladu s platnými zákonnými požadavky.