Projekty a studie

plánování je cíl jak optimalizovat provozní náklady a snížit pořizovací cenu díla

projekty a studie

Pomůžeme vám najít ideální řešení pro každou situaci.

Doporučíme vám systém topení, chlazení a větrání, který pro vás bude efektivní a přinese požadované úspory.

Můžeme se postarat o kompletní přípravu projektové dokumentace s ohledem na legislativu i v těch nejtěžších provozních podmínkách. 

Používáme moderní softwarové nástroje, pomocí kterého si celou projekci můžete prohlédnout na 3D modelu. Náš projekt pro vás můžeme připravit v 5 jazycích, českém, slovenské, ruském, anglickém i německém.

Co je cílem technického auditu

  • popsat aktuální kondici daného zařízení a technologických celků
  • navrhnout opatření pro max. prodloužení životnosti ( seřízení, údržba atd.)
  • vyčíslit finanční náklad následné opravy nebo výměny zařízení
  • poskytnout klientovi informaci co ho investičně čeká např. v průběhu 5 let.

Energetický audit

Moderní budovy se staly natolik komplexními, že detailní znalost jejich energetických potřeb je důležitou součástí vytvoření vhodného prostředí pro obyvatelé nájemních domů, administrativních objektů či pacientů nemocničních zařízení.

  • popisuje spotřebu energií budovy nebo technologických celků
  • zjišťuje možnosti optimalizace sazeb poskytovatelů energií
  • navrhuje regulaci, seřízení nebo výměny spotřebičů
  • počítá návratnost investice vůči úspoře